• مازیار ناظمی   maziaran@

  1397/12/22 ساعت 07:00

  برای تقدیر از #مدال_آوران تهرانی دنبال #مجری بودیم نتایج به شرح ذیل :

  میثاقیان چهارده میلیون تومان!؟
  جواد خیابانی ( به خاطر ما و محبت به مجموعه ) نه میلیون تومان
  احمدی در جایی دیگر برنامه داشت
  و در نهایت مهدی واعظی کمکمان کرد و با چهار میلیون تومان برنامه را اجرا کرد