• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/22 ساعت 19:19

    عبدالعزیز بوتفلیقه بالاخره از ریاست‌جمهوری کشورش کناررفت. شاید جالب باشد که ۴۶سال قبل وی در مقام وزیر خارجه الجزایر، به همراه مرحوم عباسعلی خلعتبری (وزیر خارجه ایران) و سعدون حمادی (وزیر خارجه عراق) امضاکنندگان عهدنامه‌ درخشان ۱۹۷۵ در تغییر مرز آبی اروندرود به نفع کشورمان بودند