• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/12/22 ساعت 12:06

    خودروهای توقیفی از ۲۵ اسفند ترخیص می‌شوند/ رئیس #پلیس راهنمایی و رانندگی: تمام خودروهایی که بعلت تخلفات رانندگی توقیف و در پارکینگ هستند از ۲۵ اسفند می‌توانند ترخیص شوند،مخصوصا خودروهای ارزانقیمت و ضعیفی که در حوزه حمل و نقل وسیله امرار و معاش راننده هستند https://tn.ai/۱۹۶۸۱۱۲