• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/12/21 ساعت 19:21

    در وصف شورای کنونی تهران همین بدانیم که رئیس آن؛ محسن هاشمی، دیروز به رادیو تهران گفت «مصوبه #برج_باغ که سال ۹۳تصویب تصویب شد منجر به نابودی هزاران باغ‌ به مساحت ۱۶۰ هکتار در تهران شده است..»
    هاشمی نمی‌داند مصوبه سال ۸۲ است و دراین مدت مجوز ۴۹۳باغ؛ ۱۲۸هکتار، صادر شده است!