• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/21 ساعت 11:20

    آیا می‌دانستید ایران و عراق هنوز در شرایط آتش‌بس (نه جنگ و نه صلح) هستند؟ و جای بسیاری از میله‌های مرزی مشخص نیست؟ و قرارداد۱۹۷۵ برای خط‌القعر و کشتیرانی ایران در اروندرود اعتبار ندارد؟ و قطعنامه۵۹۸ بلاتکلیف است؟در پس این رفت و آمدها کاش کاری برای این گدازه‌های زیر خاکستر می‌شد