• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/12/21 ساعت 12:05

    تحلیل ۲: قاعدتا، اگر هر یک از شما، تعداد گروه‌های مقاومت درسوریه را شمارش کنید، ۲۰گروه نخواهند شد؛ این احتمال را بدهید که تعدادی از گروه‌ها، با پوشش و بدون اطلاع رسانی تجهیز شده‌اند و کسی خبر از تجهیزات و سطح آمادگی آنها ندارد این گروه‌ها هم «درسطح حزب الله» مجهزند . . . #سپاه