• داوود حشمتی   heshmatid@

    1397/12/21 ساعت 13:59

    مجتبی واحدی، واشنگتن، مشغول کار و زندگی: حاضرم کنار #رضا_پهلوی یا هر کسی بایستم که به دنبال بازپس‌گیری ایران از نظام ولایت‌فقیه است. فرهاد میثمی، زندانی، اوین: ترجیح میدهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم وطن خطاکارم بمانم اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت ترامپ قرار نگیرم.