• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/21 ساعت 23:54

    دریاچه مصنوعی به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع، جایگاه‌های ویژه جهت مقامات عالی رتبه و خبرنگاران ورزشی بطور مجزا به مساحت کل ۴۵۰ مترمربع از دیگر امکانات این ورزشگاه می‌باشد.