• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/21 ساعت 22:45

    مجمع تشخیص برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شد حالا باید نهاد دیگری برای حل اختلاف بین مجلس و مجمع ایجاد شود!