• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/21 ساعت 23:54

    در خصوص تامین نور استاندارد زمین اصلی ورزشگاه به میزان ۲۴۰۰ لوکس نور، و زمین‌های تمرین به میزان ۶۰۰ لوکس نور، تعبیه شده است. نصب ۲۴۰ شیر آبخوری جهت تامین آب آشامیدنی در طبقه اول، در دسترس تماشاچیان است و برای تیم‌های میهمان و میزبان، دوش، رختکن، جکوزی و سونا پیش‌بینی شده است.