• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/21 ساعت 22:59

    لطفا در قضیه بازداشت فعالان محیط زیستی هم ورود بفرمایید; یکی از آنها در جریان بازداشت موقت جانش را از دست داد. با فرض اینکه خودکشی هم کرده باشد آیا مسئولان ذی ربط مسئولیت ندارند؟ به جای پاسخگویی همسرش را ممنوع الخروج کرده‌اند!