• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/21 ساعت 20:40

    فوری: استادیوم اختصاصی فولاد خوزستان جمعه ۲۴ اسفند ماه با دیدار فولاد و سپاهان رسما افتتاح میشود