• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/21 ساعت 23:54

    ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان از بزرگترین پروژه‌های ساختمانی شرکت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی است که تاکنون بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است.