• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/21 ساعت 23:49

    بازدید آقایان دکتر بابک داودی(مسئول مدرسه فوتبال باشگاه فولاد)،علی اکبرمهدی پور(مسئول آکادمی باشگاه) و ایمان دباغ زاده (مسئول اداری باشگاه) ازامکانات ورزشی،بررسی برنامه‌های تمرینی و کادر فنی مدرسه فوتبال استعداد‌های نوین به منظور تاسیس شعبه مدرسه فوتبال باشگاه فولاد در بهبهان