• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/21 ساعت 23:54

    علاوه بر این، سالن تکنیک به مساحت ۳۹۰۰ متر مربع و استخر سرپوشیده به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع، در این مجموعه ایجاد شده است. بمنظور حفظ کیفیت و سبزی چمن‌ها، زمین چمن اصلی و زمین‌های تمرین شماره ۲ و ۳ دارای لوله‌های زیر زمینی آب گرم می‌باشند.