• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/21 ساعت 23:54

    این مجموعه تازه تاسیس در مجاورت شهرک مسکونی فولاد در جنوب شرقی شهر اهواز، یکی از مجهزترین ورزشگاه‌های مدرن کشور است و امید می‌رود با بهره برداری کامل از آن، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف فرهنگی ورزشی استان ایفا نماید.