• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/21 ساعت 07:43

    سپرده گذاری با پول مردم مصداق بارز دور زدن قانون است؛ جناب رییس! با شفاف سازی این حساب‌ها نشان دهید که رفتارتان با گفتارتان یکی است.