• گفتمان سیاسی بعضیا هم اینجوریه که اول برای مطرح شدن و رای آوردن اصلاح طلب می‌شن، بعد برای دستیافتن به ثروتها و درآمدهای نفتی اصولگرا می‌شن، بعد برای لذت بردن از ثمره اختلاس‌ها و تضمین درآمدها برانداز میشن! #مرجان_شیخ_الاسلام_آل_آقا که رفت، مراقب باقی بندبازها باشیم!