• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/20 ساعت 10:35

    #قدرت_خرید اسفند ۹۶ را به #کارگران برگردانید! نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان این که جامعه کارگری دنبال افزایش #دستمزد نیست، گفت: تنها خواسته کارگران این است که قدرت خریدی که اسفند ماه سال گذشته داشتند به آنها برگردد. /ایسنا