• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/12/20 ساعت 00:15

    مالک اشتر با مجاهدت چندین ساله به نزدیکی‌های خیمه معاویه رسیده، اما ضربت نهایی باید مهلک باشد علی به مالک «ذوالفقار» می‌دهد تا معاویه را در «خیمه خودش» از دم تیغ بگذراند و کار را تمام کند … #إسرائیل #نشان_ذوالفقار