• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/20 ساعت 20:32

    بازگشت بسته‌های بلندمدت #اینترنت تلفن همراه به حالت قبل حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت از سوی اپراتورهای تلفن همراه، واکنش‌های زیادی را در پی داشت و کار به آنجا رسید که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حل این مسئله دستوری صادر کند.