• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1397/12/20 ساعت 10:59

    در حالی که یکی و دو میلیون تومان رندگی ما را دگرگون می‌کند .برای برخی‌ها چند میلیون یورو عدد کمی است وهمین کوچک دیدن اعداد فساد را عادی می‌کند.با هفت میلیون یوروه مثل قیمت آدامس برخورد می‌کنند،باید نسبت به سلامت مالی و یا روانی این افراد با شک نگاه کرد #مرجان_شیخ_الاسلام_آل_آقا