• درباره خیلی چیزا صحبت کردیم. از جمله اینکه وقتی سرمایه‌گذار پشتتون رو خالی می‌کنه چطور باید #استارتاپ‌ تون رو زنده نگه دارید