• فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی:"تولید نفت آمریکا و کانادا یک دهه پیش،آمریکا وکانادا در مجموع روزانه حدود ١٠ میلیون بشکه نفت تولید می‌کردند،اما اکنون این رقم به حدود ٢٢میلیون بشکه در روز رسیده است. افزایش تولید نفت این منطقه به تنهایی معادل تولید نفت روسیه یا عربستان است.