• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/19 ساعت 08:22

    دستور وزیر ارتباطات برای بازگشت بسته‌های #اینترنت همراه بلند‌مدت اپراتورها به جای افزایش تعرفه، سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.