• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1397/12/19 ساعت 16:45

    تصاویر انفجار اتوبوسی در مرکز استکهلم پایتخت #سوئد
    برخی منابع نوشته‌اند این #اتوبوس به لبه تونل برخورد کرده و منفجر شده است.

    شاهدان گفته‌اند اتوبوس جز راننده سرنشینی نداشته است.