• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1397/12/19 ساعت 15:51

    عکسی از جلسه دادگاه حسین هدایتی است، یادداشت #هدایتی نشان می‌دهد او روی جهل ما هواداران #پرسپولیس برای پرداخت دزدی هایش حساب کرده. ما مردم، ما عوام ما سینه چاکان خط مقدم بدبختی چه کردیم که یک دزد فکر میکند قهرمان ماست؟