• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/19 ساعت 16:25

    در گزارش تحقیق و تفحص از بانک سرمایه برخی نام‌ها و روابط هست که امیدوارم دادگاه به اتهامات آنها هم رسیدگی کند والا برای وفا به عهد و سوگندم آنها را منتشر خواهم کرد.