• …همین امروز دولت را دست من بدهند، در شش ماه قیمت نفت بر می‌گردد به همان قیمت بالای صد دلار." سوال: چطور این کار را می‌کنید؟! محمود احمدی نژاد: "این دیگر فوت کوزه گری است. این هنر مدیریت بین الملل است. ما این همه تلاش کردیم. این طرف دنیا، آنطرف دنیا، اعضای اوپک، …/٢