• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/12/19 ساعت 17:28

    انجمن ادبی قلم شهرستان #بشاگرد به صورت رسمی آغاز بکار کرد این انجمن حاصل برگزاری دوره‌های «مدرسه جهادی خواندن» بود که توسط نهادکتابخانه‌های عمومی کشور از ابتدای سال آغاز شده است.