• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/19 ساعت 13:16

    شما شیرینی ناپلئونی را در نظر بگیرید! جز تشابه اسمی ربطی دارد به ناپلئون بناپارات؟ نسبت اغلب اصلاح‌طلبان با آرمان اصلاح‌طلبی درهمین مایه‌ها است! گرچه همین تشابه نام مخاطبان را گول می‌زند. ورنه اگر به ضرورت اصلاحات سیاسی و اقتصادی باشد، شما یک‌نفر را در توئیتر پیدا کنید که نخواهد!