• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/18 ساعت 22:47

    به سلامتی آن درجه‌داری که اخبار این مسابقه‌ی تاراج را می‌شنود اما کاروان قاچاق از کنار دست‌اش رد نمی‌شود. به سلامتی آن معلم روستایی، به سلامتی آن نگهبان محیط زیست، به سلامتی آن کارگر صنعت نفت، … به سلامتی همه آن‌هایی که خیلی خوب می‌فهمند اما مردد نمی‌شوند، پشیمان نمی‌شوند.