• الهام زهره وند   eli_vand@

    1397/12/18 ساعت 22:53

    بله کار شما درسته که دوربین رو‌یواشکی بردی در مصاحبه با خاتمی روشن کردی و زدی زیر آواز تا به وقتش !!! منتشر کنی دیگه کسی که #مرجان_شیخ_الاسلام_آل_آقا زیر بال و پرش رو‌گرفته، حتمن حرفه ای‌تر از ماست!