• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/18 ساعت 00:25

    خواهان برخورد مناسب دستگاه‌های ذی ربط با افراد دخیل در بوجود آوردن فضای غیر ورزشی و غیر حرفه‌ای می‌باشند.لذا نظر به اینکه باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان با سرمایه گذاری کلان بر مقوله فرهنگ حرفه‌ای وباشگاهی اکادمیک درکلیه رده‌های سنی فوتبال سالیان سال است که فعالیت می‌نماید،