• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/18 ساعت 00:25

    اکیدا نسبت به رواج فرهنگ غیر ورزشی در فوتبال کشور مخالف بوده و ترویج آن را شدیدا تقبیح می‌نماید.