• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/18 ساعت 22:33

    دانی ز چه پا کشیده‌ام در دامان؟ دنیا تنگ است جای جنبیدن نیست