• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/12/18 ساعت 16:03

    🔴کشورهایی که بیشترین میزان سلامت را در جهان برخوردار هستند اسپانیا - ایتالیا - ایسلند - ژاپن - سوئیس - آمریکا #Spain #Italy #Iceland #Japanese #Swiss #USA