• غلامحسین محمدی   G_H_Mohammadi@

    1397/12/18 ساعت 01:09

    در فقره #مرجان_شیخ_الاسلام_آل_آقا فساد و غارت اموال ملت و جهل برخی مسئولین و جاسوسی و فتنه دشمنان ملت بحدی عیان است که باید شکایت به خدا برد! اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، صلواتک علیه و اله، و غیبه ولینا، و کثره عدونا، و قله عددنا و شده الفتن بنا، و تظاهر الزمان علینا!