• زنگنه: «هیچ‌گاه فشار به صنعت نفت به این اندازه نبوده است.» وزیر نفت ایران در کنار اولین چاه نفت خاورمیانه در شهر مسجد سلیمان ایران عکس گرفت. منبع: سایت وزارت نفت