• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/12/18 ساعت 22:03

    برای محافظت از روند توسعه در برابر نوسانات سیاسی،
    نخبگان سیاسی،اقتصادی و اجتماعی باید پروژه‌های #توسعه_ملى را تبدیل به بستر و پلت فرم تعریف عملیاتی #منافع_ملی کنند