• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/18 ساعت 00:25

    که با فرهنگ ایرانی-اسلامی و ذات ورزش به هیچ وجه همخوانی ندارد. با توجه به لزوم احترام متقابل ورزشکاران و کادر‌های فنی و سرپرستی تیم‌ها به رقبا، باشگاه فولاد خوزستان و هواداران بیشمار آن ضمن تقبیح رفتار نامناسب کادر فنی و عوامل تیم سایپا و بی احترامی به عوامل تیم میهمان