• یک منبع آگاه گفت: «وزیر نفت ایران برای شرکت در جلسه کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک که ١٨ مارس برگزار می‌شود به باکو نمی‌رود.»