• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/17 ساعت 22:06

    هربار که خبر از فسادهای کلان مالی در این، آن و آن‌یکی جناح موافق یا معترض سیاسی می‌رسد، یک قطره به موج بلند باور عمومی که «همه‌شان مثل هم‌اند و سر و ته یک کرباس‌اند» افزوده می‌شود. همین موج ویرانگر است که زیر پای یک ملت را برای مقاومت و تلاش برای بهترشدن جامعه خالی می‌کند.