• شجاع خلیل زاده   Shoja3Kh@

    1397/12/17 ساعت 21:14

    سه شنبه بازی امروز بازی , حالا باید با اتوبوس برگردیم تهران یکشنبه بریم دوحه برا بازی سه شنبه ؟؟!یعنی واقعا این درسته؟ بخدا بچه هامون خسته‌ شدن گناه دارن