• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/12/17 ساعت 19:40

    از زنش شنید «تو از طریق همین چشم هات شهید می‌شوی.گفت چرا؟ گفتم چون خدا به این چشم‌ها هم کمال داده هم جمال». #ابراهیم_همت چشم‌های زیبایی داشت.خودش هم می‌دانست.شاید به خاطر همین بود هیچ وقت نمیگذاشت آرام بماند یا سرخ از اشک دعا و توبه بود یا سرخ از خستگی روزها جنگیدن و نخوابیدن»