• بارکیندو دبیر کل اوپک در یک سخنرانی گفته است که ماه آینده (آوریل)، اوپک ۶۰ سالگی اش را در کنار اولین کنگره نفت عرب در قاهره جشن خواهد گرفت. اجلاس فوق العاده اوپک و همچنین اوپک و غیر اوپک برای ماه آوریل در وین برنامه شده است.