• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/12/17 ساعت 20:19

    فاجعه‌ تصمیم #شورای_امید به روایت آمار: -از ۸۷تا۹۶،مجوز #برج_باغ برای بیش از ۴۰۰باغ تهران صادر شد(۴۹۳باغ، ۱۲۸هکتار در بیشترین حالت)؛ سالانه ۴۹باغ به مساحت ۱۲.۸هکتار. -شورای پنجم در یک روز، مجوز «نابودی» ۶۲باغ به مساحت ۱۶هکتار را صادر کرد. این بدترین عملکرد یک‌ساله تاریخ شوراست