• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/17 ساعت 19:49

    حمزه منصوری (۳۲)، علی چلداوی(۴۵) و امیر سلحشور (۷۵) روی ارسال امیر سواعد، قاسم لطیفی و ابوالفضل بچاری گلزنی کردند.