• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/12/17 ساعت 19:54

    سید حسن #نصرالله: انگلیس و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند حزب‌الله را «تروریستی» بنامند؛ زیرا از اجرای طرح‌های خود در منطقه ناتوان شده‌اند. ما برای آزادی سرزمین‌های خود می‌جنگیم و اینکه گفته می‌شود مقاومت برای ایران یا سوریه می‌جنگد، یک تهمت است