• فرشته رفيعي   fereshtehrafie@

    1397/12/17 ساعت 05:34

    آیا #INSTEX به سمت بی اثر کردن تحریم‌ها توسعه خواهد یافت؟
    برای گرفتن پاسخ این سوال، گزارش را بخوانید:

    https://www.mehrnews.com/news/۴۵۶۲۱۳۵/ آیا-INSTEX-به-سمت-بی-اثر-کردن-تحریم-ها-توسعه-خواهد-یافت